Městská nemocnice v Litoměřicích

Aktuálně
Úvodní slovo

Vážení občané, milí přátelé,


Městská nemocnice v Litoměřicích se řadí k významným zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji a pro Litoměřicko představuje svou polohou, velikostí a spektrem péče cílovou nemocnici, ve které naleznete všechny základní a mnoho specializovaných zdravotnických výkonů a služeb. Jedná se o nemocnici městského typu, jejímž zřizovatelem je Město Litoměřice. Svým rozsahem péče se však označení „městská“ poněkud vymyká. Snažíme se neustále rozvíjet všechny obory zdravotní péče, a jak pevně věříme, nemocnice získá kromě nedávno nabytého statutu Iktového centra ještě osvědčení v některých dalších oblastech.


Naším prvořadým úkolem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči pacientům spádového území, a to za pomocí nejmodernější techniky a v příjemném a přátelském prostředí. Často za naší péčí přijíždějí také pacienti z jiných koutů České Republiky. Náš tým je rovněž připraven poskytnout péči mimo rámec zdravotního pojištění, tedy za přímou úhradu (zahraniční pacient, nepojištěný pacient atd.).


Nemocnice je zároveň vzdělávacím centrem budoucích lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků. Disponujeme akreditacemi Ministerstva Zdravotnictví ČR na vzdělávání v mnoha oborech medicíny.


Naše zdravotnické zařízení je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v České republice. Standardní zdravotní péče je tedy bezplatná, stejně jako hospitalizace ve standardních pokojích, ambulantní vyšetření, služby komplementu (RTG, laboratoře apod.) a všechny ostatní služby v rámci zdravotního pojištění. Pacienti však mají možnost využít i některých služeb nadstandardních, které si mohou zaplatit.


Rádi bychom Vás pozvali do naší nemocnice kdykoliv budete chtít pomoci při řešení Vašich zdravotních problémů nebo mít potřebu své potíže s námi konzultovat.


Vaše nemocnice je zde pro Vás!