Nemocnice Litoměřice, a. s.

Akciová společnost získala registraci k poskytování zdravotních služeb

16. 8. 2017

Akciová společnost získala registraci k poskytování zdravotních služeb

Dne 15. srpna 2017 udělil Krajský úřad Ústeckého kraje Nemocnici Litoměřice, a.s. oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Toto oprávnění je v plném rozsahu shodné s tím, které vlastní příspěvková organizace. 

Proces přípravy k realizaci převodů zahájen

14. 8. 2017

Proces přípravy k realizaci převodů zahájen

Bezprostředně po založení a zápisu nové akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. byl dle nařízení ZM Litoměřice v souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové organizace a zahájením činnosti – poskytování zdravotních služeb – akciovou společností zahájen proces přípravy k realizaci převodů všech majetkoprávních, pracovněprávních a smluvních vztahů do akciové společnosti 

Nová akciová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku

14. 8. 2017

Nová akciová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku

Schválením zakladatelské listiny a peněžním vkladem do základního kapitálu akciové společnosti došlo k založení Nemocnice Litoměřice, a.s., která byla zapsána do Obchodního Rejstříku dne 19. 6. 2017. Byly ustanoveny statutární orgány společnosti – představenstvo a.s. a dozorčí rada a.s. 

Zastupitelé Litoměřic rozhodli o změně právní formy nemocnice

11. 8. 2017

Zastupitelé Litoměřic rozhodli o změně právní formy nemocnice

Usnesením mimořádného Zastupitelstva Města č. 82/4/2017 konaného dne 24. 5. 2017 bylo schváleno založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a převod činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na novou akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.

Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close