Management

Správní rada

ikonaIng. Radek Lončák, MBA
předseda Správní rady, výkonný ředitel
životopis (pdf)
ikonaIng. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
člen Správní rady, ředitel pro ekonomiku a provoz
životopis (pdf)
ikonaMUDr. Jaroslav Pršala
člen Správní rady, ředitel pro zdravotní péči
životopis (pdf)
 

Statutárním orgánem organizace je tříčlenná Správní rada. Správní rada jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojují předseda Správní rady a vždy alespoň jeden její člen k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace svůj vlastnoruční podpis. V případě nepřítomnosti předsedy Správní rady, připojují k písemnému právnímu úkonu k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace svůj vlastnoruční podpis vždy dva její členové.

Další management

ikonaMUDr. Jiří Štverák, MBA
manažer pro lékařské operační obory
Kontakt: 416 723 702
ikonaMgr. Lenka Kalábová, Ph.D.
manažer pro nelékařské zdravotnické obory
Kontakt: 416 723 373
MUDr. Lukáš FuhrmannMUDr. Lukáš Fuhrmann
manažer pro lékařské neoperační obory
Kontakt: 416 723 762
 

Ostatní dokumenty

Organizační schéma Městské nemocnice v Litoměřicích je k nahlédnutí zde.

Zřizovací listina Městské nemocnice v Litoměřicích je k nahlédnutí zde.

Statut Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích je k nahlédnutí zde.

Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close