Výběrová řízení

Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích vypisuje výběrové řízení na funkci

primář / primářka  mezioborové JIP

Písemné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 7. 2017 na adresu: Městská nemocnice v Litoměřicích, sekretariát Správní rady, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.

K přihlášce připojte ověřené kopie dokladů o vzdělání, vč. získaných specializovaných způsobilostí k výkonu povolání lékaře v oboru, platný výpis z rejstříku trestů a stručný životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání.

Zájemce o funkci musí splňovat podmínky způsobilosti podle zákona   č. 95/2004 Sb. o lékařských zdravotnických povoláních a ČLK.

Bližší informace: MUDr. Jiří Štverák, MBA, telef. 416723702 (j.stverak@nemocnice-lt.cz) nebo MUDr. Lukáš Fuhrmann telef. 416723762 (l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz).                

Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close