Akciová společnost získala registraci k poskytování zdravotních služeb Copy

Akciová společnost získala registraci k poskytování zdravotních služeb Copy

Dne 15. srpna 2017 udělil Krajský úřad Ústeckého kraje Nemocnici Litoměřice, a.s. oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Toto oprávnění je v plném rozsahu shodné s tím, které vlastní příspěvková organizace. 

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb bylo uděleno k 1. 10. 2017.

Vloženo: 16. 8. 2017

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close