Do naší nemocnice byly během listopadu dodány přístroje za 37 miliónů

Do naší nemocnice byly během listopadu dodány přístroje za 37 miliónů

Poslední listopadový den byla ukončena druhá etapa takřka stomilionového projektu podpořeného evropskými financemi. Jde o projekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), díky kterému má litoměřická nemocnice v rámci výzvy č. 31 možnost získat vybavení na zvýšení kvality návazné péče.

Druhá etapa projektu IROP zahrnovala dodávku přístrojů v celkové hodnotě 37 miliónů korun, z nichž většina byla dodána v průběhu listopadu. Šlo například o sedm ultrazvukových přístrojů v celkové hodnotě přes 10 miliónů korun, které budou umístěny na ARO, MOJIP, centrálních operačních sálech, radiologickém oddělení, dále pak na urologii a dětském oddělení. Jeden z přístrojů bude umístěn na kardiologické ambulanci. „Většina těchto ultrazvuků mají rozlišení 4k, díky čemuž poskytují detailnější obraz a tím pádem umožňují podrobnější vyšetření. Jedná se o moderní a velmi kvalitní přístroje nejvyšší kategorie, které jsou pro naši nemocnici v zobrazovacích metodách velkým posunem vpřed,“ popsal hlavní přednosti přístrojů Miroslav Janošík z oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek a dodal, že řada z těchto přístrojů má také doplňkové vybavení umožňující další vyšetření, jako je například jícnová echokardiografie u přístroje na kardiologii nebo elastografie a fúzní vyšetření u přístroje umístěného na radiologickém pracovišti. „Přístroje sloužící pro ARO, MOJIP, operační sály a dětské oddělení jsou díky vozíku navíc mobilní a tím pádem umožňují vyšetření pacienta přímo na lůžku bez nutnosti ho přepravovat na specializované pracoviště,“ doplnil Janošík.

V této etapě projektu zaměřeného na zvýšení kvality návazné péče byly již dodány také anesteziologické přístroje včetně monitorů a plicní ventilátory pro anesteziologicko resuscitační oddělení, artroskopická a laparoskopická věž včetně příslušenství pro operační sály a videoendoskopická sestava pro gastroenterologii. Hodnota těchto přístrojů je takřka 27 miliónů korun.

Navazující třetí etapa, a tím pádem i celý projekt v rámci výzvy č. 31, má být ukončen v březnu příštího roku. (nk)

logo

Vloženo: 1. 12. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close