Dopoledne na dětském oddělení zpestřila pohádka, písničky a nadílka

Dopoledne na dětském oddělení zpestřila pohádka, písničky a nadílka

Mikuláš s čertem a andělem přišli ve čtvrtek 3. prosince 2015 za dětmi na dětské oddělení litoměřické nemocnice. O tuto návštěvu se, stejně jako v minulých letech, postaraly studentky z Domova mládeže při Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích spolu s vychovatelkou Soňou Severovou. 

A jako každý rok se jejich vystoupení těšilo velkému zájmu hospitalizovaných dětí a přítomných rodičů.
Pro děti byla v jídelně dětského oddělení nejprve připravena hraná pohádka o tom, jak Křemílek s Vochomůrkou pekli před vánoci vánočku. Děti se pohádkou, která byla prokládána básničkami, nejen pobavily, ale samy se do dění aktivně zapojovaly. Poté následovalo společné zpívání koled a vánočních písní s doprovodem kláves. Nakonec studentky s dětmi přivolaly písničkou Mikuláše, čerta a anděla, kteří děti odměňovali sladkostmi.
Sponzorem odměn pro dětské pacienty bylo Město Litoměřice, vánočky věnovala firma Kodys a Hamele. Všem, kteří se na nadílce pro děti hospitalizované na dětském oddělení podíleli, velmi děkujeme. (nk)

Vloženo: 4. 12. 2015

foto2.jpg

Studentky dětem zahrály pohádku o tom, jak se Křemílek s Vochomůrkou těšili na vánoce.

foto3.jpg

Do pohádky bylo zakomponované i čtení básniček.

foto4.jpg

Součástí dopoledne bylo i zpívání vánočních písniček.

foto8.jpg

Nakonec se děti dočkaly Mikuláše s čertem a andělem.

foto5.jpg

Děti měly připravené básničky a písničky.

foto9.jpg

Mikuláš s doprovodem děti odměnili sladkostmi.

foto10.jpg

Na oddělení vládla pohodová předvánoční atmosféra.

foto1.jpg

Hospitalizované děti vyrobily pro Mikuláše s čertem a andělem za pomoci herních specialistek...

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close