Dosavadní hospodářský výsledek nemocnice dává důvod k optimismu

Dosavadní hospodářský výsledek nemocnice dává důvod k optimismu

Ziskem přes 10 milionů korun skončilo hospodaření litoměřické nemocnice za prvních sedm měsíců letošního roku. Přestože do konce roku zbývá ještě několik měsíců, které mohou konečnými výsledky ještě zamíchat, zakládá tento údaj podle Vladimíra Kestřánka, člena představenstva, který má v rámci nemocnice na starosti ekonomiku a provoz, velmi dobrý předpoklad pro konečný hospodářský výsledek za letošní rok.

„Ze zkušeností minulých let je zřejmé, že právě výsledek za první část roku je rozhodující pro hospodářský výsledek za celý rok. Je to z toho důvodu, že druhé pololetí je po výnosové stránce vždy znatelně ovlivněno výkyvem výkonů ve dvou prázdninových měsících a obdobím druhé poloviny prosince,“ poukázal ekonomický ředitel Kestřánek na trendy, se kterými musí nemocnice každoročně počítat, a zároveň vyslovil svůj předpoklad pro letošní konečný výsledek hospodaření: „Očekáváme, že i přes náročné druhé pololetí, se nám podaří uzavřít rok 2018 se ziskem.“

Z výsledku hospodaření má radost i předseda představenstva nemocnice Radek Lončák. „Jsem rád, že i v letošním roce se nemocnice drží v tzv. kladných číslech a že je velmi reálné, že v letošním ročním vyúčtování zachováme trend kladných výsledků hospodaření z posledního desetiletí. Zisk je předzvěstí investic a ty znamenají neustálé zvyšování kvality námi poskytovaných služeb,“ zhodnotil Lončák a ujistil, že veškerý zisk je reinvestován zpátky do nemocnice. (nk)

Vloženo: 13. 9. 2018

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close