Důležité upozornění: Uzavření některých lůžkových oddělení pro návštěvy

Důležité upozornění: Uzavření některých lůžkových oddělení pro návštěvy

Vážení návštěvníci,
na základě doporučení KHS jsou od středy 16.9.2020 v naší nemocnici ZAKÁZÁNY návštěvy na odděleních ARO, MOJIP, kardiovaskulární JIP, dětská JIP a novorozenecké oddělení.
Důvodem je aktuální vývoj epidemiologické situace v regionu.
V případech hodných zvláštního zřetele rozhodne o návštěvě lékař, a to o každém pacientovi a každém návštěvníkovi individuálně.

Níže najdete pravidla pro návštěvy na ostatních odděleních naší nemocnice. Prosíme o jejich respektování a dodržování.

  • Návštěvy probíhají každý den v čase 15.00 – 17.00 hodin.
  • Při vstupu je návštěvník personálem oddělení podroben tzv. triáži, tj. je mu změřena teplota, je dotazován na příznaky respiračního onemocnění, zda je v karanténě nebo čeká-li na výsledek testu na SARS-CoV-2.
  • Po celou dobu návštěvy je pro pacienta i jeho návštěvu povinné používat ochranu úst a nosu (roušku, šátek, respirátor bez výdechového ventilu).
  • Za jedním pacientem budou vpuštěni maximálně dva návštěvníci. Výjimku lze připustit pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Prosíme blízké našich pacientů o rozvržení návštěv u jednoho pacienta tak, aby se v jeden den během návštěvních hodin uskutečnila pouze jedna návštěva.
  • Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, doporučujeme návštěvu uskutečnit venku před nemocnicí, případně ve vstupní hale, na chodbách nebo na jídelně oddělení. Při návštěvách na pokojích dbejte prosím na nutné dvoumetrové rozestupy od ostatních hospitalizovaných pacientů a jejich návštěv.

Apelujeme na všechny návštěvníky, aby návštěvu hospitalizovaného blízkého odložili, pokud se cítí nemocní, především pokud mají některý z těchto příznaků: kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu. Rovněž prosíme návštěvníky, aby se po celou dobu návštěvy řídili pokyny personálu nemocnice.

Vloženo: 15. 9. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close