Důležité upozornění: zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních

Důležité upozornění: zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních

Vážení návštěvníci,
vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v regionu a na základě doporučení KHS jsou od pondělí 21.9.2020 v naší nemocnici ZAKÁZÁNY návštěvy na všech lůžkových odděleních.

Kontakt s vašimi hospitalizovanými blízkými je možný za následujících podmínek:

 

  • V případech hodných zvláštního zřetele (např. pacient ve vážném stavu) rozhodne o návštěvě lékař, a to o každém pacientovi a každém návštěvníkovi individuálně.
  • Návštěvy jsou umožněny i nadále v případech, že se tyto uskuteční mimo lůžkové oddělení, s preferencí setkávání venku. Proto mobilním pacientům, jejichž zdravotní stav to umožňuje, doporučujeme setkat se s návštěvou v prostoru před nemocnicí.
  • Balíčky pro své hospitalizované blízké je možné předávat prostřednictvím personálu přímo u vchodu na oddělení, příp. se na předání balíčku domluvit s blízkým mimo prostory oddělení.
  • Návštěva otce dítěte na stanici šestinedělí je po dohodě s personálem oddělení a za dodržení pokynů personálu možná, stejně tak návštěva otce dítěte umístěného na stanici novorozenců (porodní boxy).
  • Přítomnost otce u porodu je umožněna.
  • Na dětském oddělení jsou návštěvy povoleny pouze rodičům hospitalizovaného dítěte.
  • Trvalá přítomnost osoby blízké u pacienta, a to včetně stanice šestinedělí, po dobu trvání tohoto zákazu umožněna není.

Žádáme naše pacienty a jejich návštěvy o respektování těchto pravidel a dodržování pokynů personálu nemocnice. Naším cílem je v maximální možné míře zamezit šíření nákazy a chránit zdraví nás všech.

Děkujeme za pochopení.

 

Vloženo: 20. 9. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close