Gymnazisté opět navštívili naši nemocnici

Gymnazisté opět navštívili naši nemocnici

Dvě desítky studentů litoměřického gymnázia navštívily ve středu 3. února Městskou nemocnici v Litoměřicích. Jde o studenty třetího ročníku gymnázia, kteří se rozhodují o dalším studiu po maturitě. Tito studenti nevylučují, že by si mohli zvolit i některý ze zdravotnických oborů.

"Proto jsme jim chtěli více přiblížit prostředí nemocnice a umožnit se setkat s těmi, kteří zde pracují a o práci ve zdravotnictví jim mohou leccos povědět,“ vysvětlila Alena Kuldová ze Zdravého města, která návštěvy gymnazistů v nemocnici každoročně organizuje.

Studenty nejprve přivítal v zasedací místnosti na ředitelství nemocnice manažer pro lékařské neoperační obory MUDr. Lukáš Fuhrmann, který jim v rámci připravené prezentace více představil nemocnici, strukturu pracovišť a zde působících zdravotnických pracovníků, a to jak lékařů, tak i nelékařů, a nastínil současný systém jejich vzdělávání. „Práce ve zdravotnictví je náročná, plná odpovědnosti, ale zároveň velmi krásná a naplňující. Jestliže vystudujete některý ze zdravotnických oborů, tak se o vás vzhledem k současné personální situaci ve zdravotnictví budoucí zaměstnavatelé budou přetahovat,“ nastínil MUDr. Fuhrmann studentům možnou perspektivu.

Poté následovala prohlídka vybraných pracovišť nemocnice. Gymnazisté si prohlédli oddělení ARO, oddělení klinických laboratoří, novorozenecké oddělení a zavítali rovněž na oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Všude se jim věnovali odborníci z daného pracoviště, kteří je nejen provedli, ukázali zdravotnickou techniku, se kterou pracují, ale podrobně popsali svou práci a zodpověděli některé dotazy. (nk)

Vloženo: 4. 2. 2016

foto1.jpg

Studenti si nejprve vyslechli něco o nemocnici, struktuře pracovišť a zdravotnických povolání.

foto2.jpg

Zavítali na oddělení ARO, kde se jim věnovala primářka MUDr. Ludmila Kesslerová.

foto3.jpg

Prohlédli si i přístrojovou techniku.

foto4.jpg

O práci v laboratořích jim vykládal primář Ing. Vladislav Kaňák.

foto5.jpg

Popsal jim i práci s biochemickým analyzátorem.

foto6.jpg

Studenti zavítali také na stanici novorozenců.

foto7.jpg

Na oddělení radiologie si vyzkoušeli manipulaci s rentgenovým přístrojem.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close