Informace k režimu návštěv v naší nemocnici

Informace k režimu návštěv v naší nemocnici

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci a nutnému zajištění provozního chodu oddělení platí v naší nemocnici i nadále zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních.

  • Výjimku tvoří pouze případy hodné zvláštního zřetele (např. pacient ve vážném stavu), kdy o návštěvě rozhodne službu konající lékař, a to o každém pacientovi a každém návštěvníkovi individuálně.
  • I nadále je umožněna přítomnost otce u porodu.
  • Možná je po dohodě s personálem a za dodržení pokynů personálu též návštěva otce a sourozenců dítěte na stanici šestinedělí, stejně tak návštěva otce dítěte umístěného na stanici novorozenců (porodní boxy).
  • Návštěvy jsou umožněny též rodičům dítěte hospitalizovaného na dětském oddělení.

Prosíme návštěvníky, aby v těchto odůvodněných případech pro návštěvu preferovali odpolední hodiny a byli vybaveni respirátorem minimálně FFP2, a to z důvodu vlastní bezpečnosti, bezpečnosti pacientů a personálu naší nemocnice. Respirátory je možné zakoupit v lékárně i prodejně zdravotnických potřeb v hale naší nemocnice.

Žádáme naše pacienty a jejich návštěvy o respektování těchto pravidel a dodržování pokynů personálu nemocnice. Naším cílem je v maximální možné míře zamezit šíření nákazy a chránit zdraví nás všech.

Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 12. 1. 2021

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close