Interní pavilon postupně rozkvétá

Interní pavilon postupně rozkvétá

Do samotné spojovací chodby mezi pavilony D a F se v uplynulém týdnu přesunuly práce na rozsáhlém projektu výměny povrchů ve spojovacích chodbách v 1. nadzemním podlaží litoměřické nemocnice, konkrétně v části nemocnice známé jako „na kříži“.

„Hotové máme podlahy v přízemí interního pavilonu a spojovací chodbu mezi tzv. „křížem“ a gynekologickým pavilonem,“ shrnul Radek Lončák, předseda představenstva litoměřické nemocnice s poukazem na to, že práce probíhají za provozu, což s sebou nese i nutnost jistých omezení pro pohyb osob v dotčených částech nemocnice.

„Vzhledem k dispozičnímu řešení areálu nemocnice nešlo při modernizaci chodeb v interním pavilonu bohužel postupovat jinak, než uzavřením hlavní spojovací chodby do samotného pavilonu a vytyčením náhradních tras vedoucích suterénem budovy,“ vysvětlil Lončák a zároveň ocenil vstřícnost a trpělivost pacientů, návštěv a zejména pak personálu nemocnice při těchto provozních omezeních. „Není to jednoduché, ale zatím jsme nezaznamenali výraznější komplikace,“ uvedl doslova.

V průběhu září budou poté měněny povrchy ve zbylých třech chodbách u „kříže“, tedy k pavilonům E, G a H.

Projekt spojovacích chodeb vedoucích směrem od „kříže“ je realizován tak, že každá chodba bude mít svoji specifickou barvu, která se bude promítat i ve výmalbě stěn. Všechny barevné trasy se budou scházet právě v prostoru „na kříži“, kde se změny dotknou jak samotných stěn a podlah, tak i sezení pro pacienty a pro zákazníky zde přítomného občerstvení. Předpokladem je, že celý projekt výměny povrchů v chodbách vedoucích od „kříže“, a to včetně tzv. rentgenové chodby, kde budou budovány nové ambulance, bude dokončen s koncem letošního roku. (nk)

Vloženo: 17. 8. 2018

foto1.jpg

Chodba vedoucí do interního pavilonu musela být pro pohyb osob zcela uzavřena.

foto2.jpg

Pracuje se zde zhruba od poloviny srpna.

foto3.jpg

Předpokladem je dokončení této chodby do konce srpna.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close