Jednání vedení Krajské zdravotní, a.s., s odborovými organizacemi o navýšení mzdových tarifů vedlo ke shodě

V pátek 18. 2. 2022 proběhlo jednání zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s., v čele s MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou představenstva, a zástupců odborových organizací o navýšení mzdových tarifů pro další období.  Za odbory se jednání zúčastnili také předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel.

Odbory požadovaly, a to po celé období kolektivního vyjednávání, navýšení mzdových tarifů o 6 % pro všechny zaměstnance, a navýšení benefitů přiznaných současnou kolektivní smlouvou. Jakékoliv jiné informace neodpovídaly průběhu kolektivního vyjednávání.

Tuto záležitost si obě strany vyjasnily.

Jednání skončilo dohodou. S účinností od 1. 3. 2022 dochází k navýšení mzdových tarifů, a to o 6 % pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní beze změn již přiznaných benefitů.

„Vážíme si práce všech našich zaměstnanců, bez kterých by nemocnice sdružené v Krajské zdravotní nemohly poskytovat zdravotní péči v co nejvyšší možné a dostupné kvalitě. Jsme rádi, že jsme nakonec došli ke shodě se zástupci odborových organizací,“ říká k uzavření dohody předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Nyní je před vedením Krajské zdravotní, a.s., a odbory závěrečné jednání o kolektivní smlouvě, která bude účinná od 1. března 2022.

Vloženo: 22. 2. 2022

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close