Krajská zdravotní má tři nové koordinátory zdravotní péče

Krajská zdravotní má tři nové koordinátory zdravotní péče

Tři nové koordinátory zdravotní péče jmenoval ve středu 31. března 2022 generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři budou fungovat jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Koordinátory zdravotní péče se stali MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín a pro urgentní příjem MUDr. Eva Smržová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení děčínské nemocnice.

 „Jsem velmi rád, že námi oslovení lékaři přijali nabídku stát se koordinátory zdravotní péče v rámci své specializace. Jsou skutečnými odborníky, kteří svými znalostmi a zkušenostmi jistě přispějí ke zefektivnění zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ zdůraznil při předání pověřovacích dekretů novým koordinátorům MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

 „Gastroenterologie je základní obor interní medicíny a svým rozsahem úzce souvisí s dalšími obory, jako je chirurgie, onkologie, radiologie a intenzivní medicína. Péče o pacienty zajišťují ambulantní specialisté i pracoviště v lůžkových zařízeních. Což se týká všech nemocnic Krajské zdravotní. Na jedné straně je třeba dobře definovat a vybavit pracoviště poskytující základní metody a postupy léčby, a na druhé straně pracoviště provádějící nadstavbové výkony a tzv. centrovou péči. Odpovídající personální zajištění, technické vybavení, oborová i mezioborová spolupráce pak umožní poskytovat kvalitní zdravotní péči pacientům s nemocemi trávicího traktu,“řekl MUDr. Jiří Stehlík.

 „Za pediatrii jako obor vidím hlavní úkol informačně a logistiky propojit pracoviště v nemocnicích Krajské zdravotní s centrem zdravotní péče pro dětské pacienty, kterým je ústecká Masarykova nemocnice a kam z ostatních nemocnic specializovanou péči směřujeme,“ vidí jako zásadní MUDr. Renata Přibíková.

„Segment zdravotní péče, kterým jsou urgentní příjmy, se v Krajské zdravotní etabluje. Tato pracoviště ještě nemáme ve všech nemocnicích. My máme velkou šanci nastavit pro něj pravidla, která pro plánovaný systém budou dobře fungovat,“ uvedla MUDr. Eva Smržová.

 Tři koordinátoři zdravotní péče KZ nyní doplňují šestici, kterou pro lékařské obory do funkce jmenoval generální ředitel KZ v minulých měsících. Jsou jimi MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a další specialisté z pracovišť v ústecké nemocnici - MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta ortopedické kliniky, MUDr. Josef Škola, EDIC, primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, MUDr. Jan Špička, MBA, primář oddělení klinické biochemie, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., z gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Vloženo: 4. 4. 2022

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close