Krajská zdravotní uspořádala konferenci s demonstrací endoskopických výkonů v přímém přenosu

Krajská zdravotní uspořádala konferenci s demonstrací endoskopických výkonů v přímém přenosu

Již 25. ústecké gastroenterologické sympozium s názvem „Endo-Live X.“ uspořádala v úterý 12. dubna Krajská zdravotní, a.s. Účastníci konference sledovali v Červené aule Kampusu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem live demonstraci endoskopických výkonů ze sálu Endoskopického centra Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Vzdělávací akce se uskutečnila pod záštitou České lékařské komory, České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a MUDr. Ondřeje Štěrby, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ).

Průběh vyšetření prováděných živě přímo na pracovišti ústecké Masarykovy nemocnice komentovali nejen specialisté z pořádajícího oddělení, ale i z jiných pracovišť v rámci diskuze. Samotné intervenční výkony pokročilé digestivní endoskopie prezentovali lékaři a endoskopické sestry gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice ve spolupráci s předními českými endoskopisty z nemocnic v Ostravě – Vítkovicích, Jablonci nad Nisou a Kolíně. Přenosy ze čtyř endoskopických sálů byly doplněny ústními prezentacemi týkajícími se léčby portální hypertenze, také zavádění transjugulární intrahepatální portosystémové spojky (TIPS) katetrizační technikou a videokazuistikami.

„Konference jsem se účastnil v roli předsedy představenstva, ale také jako gastroenterolog, což je moje lékařská specializace. A jsem velice rád, že jsem mohl být takříkajíc mezi svými a zároveň sledovat velmi zajímavé endoskopické výkony v reálném čase,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, který byl jedním z předsedajících odpolednímu bloku konference. V její první části zasedl v předsednictvu sympozia i náměstek pro řízení zdravotní péče KZ a primář Interního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Jiří Laštůvka.

„Velmi nás jako organizátory Endo-live sympozia těší velký zájem o něj. Letos jsme zaznamenali 150 přihlášených zdravotníků v aule a 30 lékařů a sester se podílelo na demonstracích v endoskopickém centru. Ukazuje se, že forma přímého přenosu s komentováním právě probíhajícího výkonu a možností interakce s kolegy v konferenčním sále je nesmírně efektivní i atraktivní. Velmi děkuji kolegům, sestrám a všem, kdo se na organizaci sympozia a technickém zajištění obrazu a zvuku z obou míst podíleli,“ zhodnotil letošní Endo-live sympozium primář Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a vedoucí endoskopického centra MUDr. Jiří Stehlík, jenž byl odborným garantem akce.

Endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., poskytuje široké spektrum diagnostických i terapeutických metod a je součástí oddělení, které má k dispozici i lůžkovou část a specializované ambulance. Jde o komplexní endoskopické pracoviště, jedno z nejlépe vybavených v České republice, poskytující vyšší úroveň intervenčních výkonů digestivní endoskopie. Toto pracoviště získalo také statut centra pro screeningovou koloskopii v rámci Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu. Gastroenterologické oddělení je akreditovaným pracovištěm vyššího typu pro postgraduální vzdělávání v oboru gastroenterologie. Endoskopické centrum je rovněž vzdělávací základnou pro endoskopické sestry z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

                

Zdroj: info@kzcr.eu

Vloženo: 14. 4. 2022

foto1.jpg

V sálech endoskopického centra v ústecké Masarykově nemocnici zdravotníci prováděli výkony, které...

foto2.jpg

Endoskopické výkony v přímém přenosu sledovali účastníky 25. ústeckého gastroenterologického...

foto3.jpg

V sálech endoskopického centra v ústecké Masarykově nemocnici zdravotníci prováděli výkony, které...

foto4.jpg

Endoskopické výkony v přímém přenosu sledovali účastníky 25. ústeckého gastroenterologického...

foto5.jpg

MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy...

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close