Litoměřická nemocnice chce i letos potvrdit svou silnou pozici

Litoměřická nemocnice chce i letos potvrdit svou silnou pozici

Nemocnice Litoměřice, a.s. se, stejně jako v předchozích letech, aktivně zapojila do celostátního hodnotícího šetření s názvem Nemocnice ČR. Ten letošní první únorový den odstartoval svůj již 14. ročník. Nositelem projektu, který je zaměřen jak na hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů a zaměstnanců, tak i na hodnocení finančního zdraví nemocnic, je nezisková organizace HelathCare Institute (HCI). 

Výstupem z těchto šetření jsou každoročně srovnávací žebříčky českých a moravských nemocnic.

„V hodnocení Nemocnice ČR si naše nemocnice dlouhodobě drží výborné pozice, a to ať již v rámci celé republiky, tak zejména v rámci kraje,“ neskrýval radost z výsledků hlasování pacientů i zaměstnanců předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák a přiblížil zatím poslední výsledky hlasování: „V hodnocení pacientů jsme se v celorepublikové konkurenci takřka dvou stovek zdravotnických zařízení umístili na 35. místě u ambulantních a na 39. místě u hospitalizovaných pacientů. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců nám vyneslo na celorepublikové úrovni dokonce 20. příčku. Na úrovni Ústeckého kraje jsme obsadili v hodnocení spokojenosti obou skupin pacientů třetí a v hodnocení zaměstnanců dokonce druhou pozici.“

Hodnocení probíhá formou vyplňování dotazníků, a to buď vytištěných, které pacienti dostanou přímo v nemocnici a mohou je vyplněné vhodit do připravených sběrných boxů, tak i elektronických, které jsou k dispozici na internetových stránkách HCI. Hlasování probíhá do konce srpna. „Budeme moc rádi, když si naši pacienti i zaměstnanci najdou chvilku a prostřednictvím dotazníku ohodnotí vybrané aspekty našich služeb. Je to pro nás velmi cenná zpětná vazba,“ vyzval Radek Lončák závěrem. (nk)

Vloženo: 1. 2. 2019

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close