Litoměřická nemocnice i letos připravuje zvýšení kvality mnohých služeb

Litoměřická nemocnice i letos připravuje zvýšení kvality mnohých služeb

S kladným hospodářským výsledkem ve výši +3,7 miliónu korun skončilo hospodaření Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2015

„Tento výsledek odpovídá našemu plánu pro loňský rok. Jsme velmi rádi, že se nám ho i přes všechna úskalí současného zdravotnictví podařilo dosáhnout. Kladně hospodaří naše nemocnice již od roku 2006,“ vyjádřil opakovaně spokojenost z ročního zúčtování člen Správní rady a ředitel pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek a doplnil, že veškerý zisk nemocnice je vždy v plné výši reinvestován zpět do jejího rozvoje.

V roce 2015 se nám podařilo dokončit dva významné projekty. Prvním z nich byla modernizace centrálních operačních sálů, na kterou jsme získali dotaci od ROP Severozápad, a druhým byla modernizace iktového centra naší nemocnice za podpory Integrovaného operačního programu. Díky těmto projektům se nyní můžeme pochlubit jak moderním prostředím na sálech, tak i špičkovým vybavením hned na několika pracovištích naší nemocnice,“ doplnil o konkrétní příklady rozvoje nemocnice další ze členů SR, ředitel pro zdravotní péči Leoš Vysoudil. Kromě výše zmíněných dotačních titulů, na kterých se nemocnice podílela ve formě 15ti procentní finanční spoluúčasti, bylo v roce 2015 realizováno i několik velkých investičních projektů. Byla dokončena rekonstrukce varny stravovacího provozu, zakoupena nová myčka bílého nádobí včetně stavebních úprav prostor, byla pořízena nová lůžka pro intenzivní péči, gamasonda, byla vyměněna další část zářivek za úsporná LED svítidla a řada dalších.

Litoměřická nemocnice chce vyrovnané hospodaření udržet i v roce 2016. Zcela zřejmý je ze strany managementu i závazek jejího dalšího rozvoje. „Byly bychom rádi, pokud bude hlavní investiční akcí letošního roku vybudování pracoviště magnetické rezonance, na kterou i zřizovatel uvolnil investiční příspěvek ve výši 14,5 miliónu korun. Celková hodnota vybudování tohoto pracoviště je předpokládána ve výši téměř 35 mil. Kč. Realizace však bude záležet na tom, zda naší žádosti Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhoví. Pakliže by stanovisko ministerstva nebylo doporučující, tak bychom příspěvek Města využili na další etapu modernizace stravovacího provozu, na rekonstrukci stanice C interního oddělení a na nákup sanitního vozu. Poslední dvě jmenované položky však budeme realizovat i v případě, že magnetickou rezonanci vybudujeme. Jen nepoužijeme příspěvek Města, ale vlastní finanční zdroje,“ vysvětlil Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice a doplnil, že prioritou roku 2016 jsou i dispoziční změny dlouhodobě nevyhovujících prostor centrálního příjmu. „Ve schváleném investičním plánu je také zahrnuto vybudování druhé snímkovny digitální skiagrafie, zhruba za 8 miliónů korun,“ pokračoval dalšími příklady Radek Lončák a závěrem shrnul, že nemocnice má letos v plánu z vlastních prostředků vynaložit na investice zhruba 20 miliónů korun. (nk)

Vloženo: 10. 2. 2016

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close