Litoměřická nemocnice nabízí služby dopravního psychologa

Litoměřická nemocnice nabízí služby dopravního psychologa

Novou službu nabízí Městská nemocnice v Litoměřicích. Jedná se o službu dopravního psychologa, pro kterou získali oba naši kliničtí psychologové v rámci celoživotního vzdělávání potřebné osvědčení a následně i od Ministerstva dopravy ČR akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

Toto osvědčení umožňuje vykonávat dopravně psychologická vyšetření řidičů silniční dopravy všech kategorií, např. řidiči mezinárodní kamionové a autobusové dopravy, řidičů vozidel s právem přednostní jízdy, řidičů autotaxi, řidičů nákladní i osobní tuzemské dopravy, učitelů autoškol, řidičů referentských vozidel. Dále pak dopravně psychologická vyšetření žadatelů o řidičský průkaz nebo žadatelů o navrácení řidičského průkazu po vybodování, resp. žadatelů s výraznější zdravotní, nehodovou nebo trestní problematikou.

Služba dopravního psychologa patří mezi zdravotní služby poskytované mimo rámec zákonného zdravotního pojištění a je poskytována dle platného ceníku nemocnice za úhradu 2000 Kč. K vyšetření je možno se objednat na telefonním čísle 416 723 540, příp. 558. S sebou k samotnému vyšetření je třeba si donést doporučení od praktického lékaře k dopravně psychologickému vyšetření, výpis karty řidiče, případně rozsudek o řidičském omezení nebo výpis trestního rejstříku, dále pak občanský průkaz, řidičský průkaz, lékařská vyšetření, případně brýle nebo naslouchátko a potvrzení o platbě. Tu je možné provést na recepci ve vstupní hale nemocnice. (nk)

Vloženo: 16. 2. 2016

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close