Litoměřická nemocnice zachytila první dva pacienty pozitivní na koronavirus

Litoměřická nemocnice zachytila první dva  pacienty pozitivní na koronavirus

První případy pacientů, u kterých bylo testy prokázáno onemocnění COVID – 19, byly identifikovány v litoměřické nemocnici. Jde o ženu a muže ve věku 76 resp. 85 let, kteří zde byli v minulém týdnu na interním oddělení hospitalizováni v prvním případě pro dechové obtíže, a ve druhém pro několik hodin trvající horečnatý stav a dušnost.

Oba tito pacienti byli v okamžiku podezření na nákazu COVID – 19 přeloženi na infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. V obou případech byla pozitivita testu na koronavirus litoměřické nemocnici zpětně sdělena telefonicky.

U obou těchto pacientů, bez rozdílu jako u všech ostatních osob hospitalizovaných v naší nemocnici, bylo po celou dobu hospitalizace postupováno dle zásad asepse a antisepse při současném dodržení všech hygienicko-epidemiologických norem a nařízení. Po dobu jejich hospitalizace bylo rovněž postupováno podle nařízení a algoritmů vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Navíc byla po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí přijata další opatření.

V důsledku potvrzení onemocnění COVID - 19 u těchto dvou pacientů dojde k provedení testů u všech indikovaných osob, které byly s nakaženými v kontaktu, a to jak u ošetřujícího personálu, tak u pacientů, u nichž nelze kontakt vyloučit. Ve spolupráci s územním pracovištěm krajské hygienické stanice mohou být tato opatření ještě rozšířena.

„Přestože je tato situace pro litoměřickou nemocnici zcela nová, postupoval personál zcela v souladu s přijatými postupy,“ ujistil předseda představenstva Radek Lončák a zdůraznil, že nemocnice již začátkem minulého týdne přistoupila ke kontrolám a roztřídění všech osob, které vstupují do nemocnice, kdy každému je změřena teplota, je vyzván k provedení dezinfekce rukou a nemá-li vlastní, je vybaven také látkovou rouškou. Osoby vykazující na vstupech do nemocnice příznaky respiračního onemocnění mohou být navíc podrobeny vyšetření lékařem na Centrálním příjmu, kde bude rozhodnuto o dalším postupu. Do této doby z důvodů zamezení šíření případné nákazy nebude tato osoba do areálu nemocnice vpuštěna. (nk)

Vloženo: 26. 3. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close