Magnetická rezonance je na místě

Magnetická rezonance je na místě

Ve své poslední fázi je nyní projekt budování nového pracoviště magnetické rezonance v litoměřické nemocnici. Tu odstartovalo poslední listopadový den stěhování samotného přístroje.

„Toto stěhování bylo samo o sobě technicky velmi náročné, protože technologii bylo nutno na místo dopravit vcelku, což si vyžádalo doslova „probourání“ transportní cesty pláštěm budovy nemocnice. Samotný magnet byl k takto připravenému otvoru dopraven pomocí jeřábu a následně byl na podvozku chodbou oddělení dopraven na své místo. Teprve poté bylo možno dobudovat poslední příčku k uzavření místnosti, kde je magnetická rezonance umístěna, a dokončit Faradayovu klec,“ přiblížil technickou zajímavost Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje Nemocnice Litoměřice, a.s. a doplnil několik dalších zajímavostí ohledně samotné technologie. Přístroj přijel kamiónem z Nizozemí a celý vč. příslušenství váží cca 7 tun. Samotný magnet má váhu 5 tun a je chlazen na teplotu -269 °C. Tato teplota musela být zajištěna i po celou dobu přepravy.

V rámci stavební části celého projektu magnetické rezonance, na kterém litoměřická nemocnice intenzivně pracuje již od počátku roku 2017, proběhla úprava dispozic pracoviště, byly realizovány nové instalace a modernizovány povrchy. Zároveň došlo na střeše objektu k výměně vzduchotechnických jednotek pro oddělení radiologie a zobrazovacích metod a bylo sem umístěno složité chlazení magnetické rezonance včetně příslušných rozvodů. Toto vybavení bylo na místo nutno stěhovat pomocí jeřábu.

V poslední fázi projektu bude probíhat kompletace přístroje, napojování na související zařízení a technické vyladění magnetického pole. Následovat bude zaškolení personálu. „S ostrým provozem počítáme do několika měsíců,“ ujistil Radek Lončák, předseda představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s. (nk)

Vloženo: 4. 12. 2017

foto1.jpg

Pětitunový magnet byl k budově dopraven pomocí jeřábu.

foto7.jpg

Cesta pro magnet o rozměrech cca 2 x 2 x 2 metry musela být předem probourána pláštěm...

foto2.jpg

Na podvozku byl magnet dopraven až do místnosti, kde bude celý přístroj umístěn.

foto4.jpg

Usazování magnetu.

foto3.jpg

Vše bylo nutné přesně zaměřit.

foto6.jpg

A je na místě...

Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close