Magnetická rezonance je na místě

Magnetická rezonance je na místě

Ve své poslední fázi je nyní projekt budování nového pracoviště magnetické rezonance v litoměřické nemocnici. Tu odstartovalo poslední listopadový den stěhování samotného přístroje.

„Toto stěhování bylo samo o sobě technicky velmi náročné, protože technologii bylo nutno na místo dopravit vcelku, což si vyžádalo doslova „probourání“ transportní cesty pláštěm budovy nemocnice. Samotný magnet byl k takto připravenému otvoru dopraven pomocí jeřábu a následně byl na podvozku chodbou oddělení dopraven na své místo. Teprve poté bylo možno dobudovat poslední příčku k uzavření místnosti, kde je magnetická rezonance umístěna, a dokončit Faradayovu klec,“ přiblížil technickou zajímavost Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje Nemocnice Litoměřice, a.s. a doplnil několik dalších zajímavostí ohledně samotné technologie. Přístroj přijel kamiónem z Nizozemí a celý vč. příslušenství váží cca 7 tun. Samotný magnet má váhu 5 tun a je chlazen na teplotu -269 °C. Tato teplota musela být zajištěna i po celou dobu přepravy.

V rámci stavební části celého projektu magnetické rezonance, na kterém litoměřická nemocnice intenzivně pracuje již od počátku roku 2017, proběhla úprava dispozic pracoviště, byly realizovány nové instalace a modernizovány povrchy. Zároveň došlo na střeše objektu k výměně vzduchotechnických jednotek pro oddělení radiologie a zobrazovacích metod a bylo sem umístěno složité chlazení magnetické rezonance včetně příslušných rozvodů. Toto vybavení bylo na místo nutno stěhovat pomocí jeřábu.

V poslední fázi projektu bude probíhat kompletace přístroje, napojování na související zařízení a technické vyladění magnetického pole. Následovat bude zaškolení personálu. „S ostrým provozem počítáme do několika měsíců,“ ujistil Radek Lončák, předseda představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s. (nk)

Vloženo: 4. 12. 2017

foto1.jpg

Pětitunový magnet byl k budově dopraven pomocí jeřábu.

foto7.jpg

Cesta pro magnet o rozměrech cca 2 x 2 x 2 metry musela být předem probourána pláštěm budovy a...

foto2.jpg

Na podvozku byl magnet dopraven až do místnosti, kde bude celý přístroj umístěn.

foto4.jpg

Usazování magnetu.

foto3.jpg

Vše bylo nutné přesně zaměřit.

foto6.jpg

A je na místě...

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close