Magnetickou rezonanci naší nemocnici ministerstvo zdravotnictví schválilo

Magnetickou rezonanci naší nemocnici ministerstvo zdravotnictví schválilo

Doporučujícím stanoviskem Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků zveřejněným v těchto dnech na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR bylo litoměřické nemocnici schváleno vybudování pracoviště magnetické rezonance.

„Považuji tento výsledek za velký úspěch. Pro nemocnici a jí poskytované zdravotní služby je pracoviště magnetické rezonance zásadní a my jsme se nyní opět o něco přiblížili k cíli ho zde vybudovat,“ shrnul výsledek jednání přístrojové komise Radek Lončák, předseda Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích.

Záměr zřídit v litoměřické nemocnici magnetickou rezonanci podpořilo koncem loňského roku i zastupitelstvo města a schválilo nemocnici pro letošní rok finanční příspěvek ve výši 14,5 miliónu korun právě na jeho vybudování. Celkové náklady spojené se zřízením magnetické rezonance jsou předpokládány ve výši 33 miliónů korun s DPH, z čehož 28 miliónů představuje nákup přístroje a 5 miliónů jsou náklady na projektovou dokumentaci a související stavební úpravy. Projekt by měl být v plném provozu realizován zhruba do 16 měsíců od schválení přístrojovou komisí.

„Před námi je ještě hodně práce, doporučující stanovisko je prvním, byť zásadním, krokem. Nikdo z nás však nepochybuje, že nové pracoviště magnetické rezonance vybudované v naší nemocnici bude přínosem pro všechny Litoměřičany. Věřím proto v podporu všech zainteresovaných subjektů, a to nejen uvnitř, ale i vně nemocnice,“ uzavřel Radek Lončák. (nk)

Vloženo: 22. 4. 2016

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close