Ministr ocenil investice do rozvoje litoměřické nemocnice

Ministr ocenil investice do rozvoje litoměřické nemocnice

Na krátkou návštěvu zavítal ve středu 7. září do litoměřické nemocnice ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček s doprovodem. Při této příležitosti se setkal s vedením nemocnice a se zástupci zřizovatele, diskutoval se zaměstnanci a prohlédl si vybraná pracoviště.

Svatopluk Němeček se nejprve setkal s vedením, které mu krátce představilo nemocnici, její strukturu a rozsah poskytované péče. Při diskusi s vedením o problémech současného zdravotnictví, které se přímo dotýkají litoměřické nemocnice, ministr nejen ocenil stávající stav, ale rovněž přislíbil pro příští rok finanční pomoc. „ Je vidět, že nemocnice je ve velmi dobrém stavu a že je investováno do jejího rozvoje. Je potěšující vidět i to, jak účelně a ve prospěch pacientů zde byly vynaloženy prostředky z evropských fondů,“ ocenil ministr a dodal, že ministerstvo zdravotnictví v příštím roce některé investiční záměry nemocnice podpoří.

Další část návštěvy tvořilo setkání se zaměstnanci nemocnice. Toho se zúčastnilo několik desítek pracovníků nemocnice, kteří se zajímali zejména o budoucí vývoj v oblasti vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků, o podmínky pro poskytování dotací nemocnicím nebo poukazovali na některá pravidla nastavení zdravotními pojišťovnami, která vnímají při poskytování péče jako příliš omezující. Zmíněno bylo i palčivé téma českého zdravotnictví, kterým je nedostatek pracovníků v lékařských i nelékařských profesích a jejich odchodů do nedalekého Německa, které nabízí nesrovnatelně lepší pracovní podmínky, než jaké jsou v silách českých nemocnic. „Velmi si vážím zpětné vazby, kterou jste mi svými dotazy a připomínkami dali. Pokusím se některá témata otevřít při diskusi se zainteresovanými subjekty,“ zhodnotil Svatopluk Němeček.

V poslední části své návštěvy si ministr prohlédl vybraná pracoviště nemocnice. Navštívil nově zrekonstruované ambulance a čekárny v přízemí dětského pavilonu a ambulantní rehabilitaci. Na obou místech kladně zhodnotil jejich modernizaci, která je zcela v souladu se současnými trendy při poskytování zdravotních služeb a potřebami pacientů.

„Jsme rádi, že nás náš ministr navštívil a že jsme měli možnost sdělit mu, co nás zde v podmínkách našeho zdravotnictví nejvíce trápí. Jeho příslib pomoci s některými investičními záměry pro příští rok byl příslibem vítaným, za který jsme velmi rádi,“ zhodnotil setkání s nejvyšším představitelem resortu zdravotnictví Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice. (nk) 

Vloženo: 8. 9. 2016

foto1.jpg

Ministr Němeček se nejprve setkal s vedením nemocnice a se zástupci zřizovatele.

foto2.jpg

Setkání bylo ve znamení představení nemocnice a diskuse k problémům současného zdravotnictví.

foto5.jpg

Na programu bylo také setkání se zaměstnanci nemocnice.

foto6.jpg

Setkání se zúčastnily zhruba čtyři desítky pracovníků nemocnice.

foto7.jpg

Ministr si prohlédl zrekonstruované prostory ambulantní rehabilitace.

foto8.jpg

Při diskusi s primářem rehabilitačního oddělení.

foto9.jpg

Další zastávkou prohlídky bylo CT pracoviště.

foto10.jpg

Ministr Němeček se podíval také do prostoru, kde bude vybudováno pracoviště magnetické rezonance.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close