Možnost ohodnotit naši nemocnici pacienti uvítali

Možnost ohodnotit naši nemocnici pacienti uvítali

Rekordní zájem vzbudila v letošním roce anketa zaměřená na hodnocení spokojenosti ambulantních a hospitalizovaných pacientů litoměřické nemocnice, jejímž každoročním pořadatelem je nezisková organizace HealthCare Institute (HCI). Svůj názor na spokojenost s nemocnicí vyjádřilo v období únor až srpen více než tisíc osob, konkrétně 443 pacientů z ambulantní a 654 pacientů z lůžkové části nemocnice.

„Letošní rekordní zájem nás příjemně překvapil. Všem, kteří se rozhodli sdělit nám svůj názor, velmi děkujeme. Je to pro nás cenná zpětná vazba, “ stručně zhodnotil úspěšnost dotazníkové akce předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák a připomněl, že nyní probíhá zpracování dotazníků a že konečné výsledky této ankety, tedy spokojenost s různými aspekty služeb poskytovaných nemocnicí, budou známy za několik týdnů.

Výstupem dotazníkových šetření nezávislé společnosti HCI jsou každoročně žebříčky srovnávající spokojenost se službami českých a moravských nemocnic. V těch se Nemocnice Litoměřice, a.s. v rámci celé ČR dlouhodobě pohybuje kolem padesátého místa. Na území Ústeckého kraje si pak litoměřická nemocnice drží ve spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů medailové pozice.

Samostatnými částmi tohoto rozsáhlého šetření je pak spokojenost zaměstnanců nemocnic a finanční zdraví nemocnic. I v těchto oblastech si litoměřická nemocnice v celostátní konkurenci každoročně vede velmi dobře. (nk)

Vloženo: 18. 9. 2018

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close