Naše nemocnice se pozvolna vrací k běžnému režimu

Naše nemocnice se pozvolna vrací k běžnému režimu

Aktuální příznivý vývoj epidemiologické situace v České republice a v Ústeckém kraji ohledně výskytu onemocnění COVID-19 dovoluje naší nemocnici postupný návrat k běžnému režimu. Z tohoto důvodu byl v uplynulých dvou týdnech postupně obnovován provoz řady ambulancí (více viz https://www.nemocnice-lt.cz/pacient/koronavirus-aktualni-informace-o-provozu/), dále bude k pondělí 11. 5. 2020 ukončen provoz stanice INT Co (tzv. covidová stanice) a budou zrušena obě triážní pracoviště na vstupech do nemocnice.

I nadále však platí pro všechny vstupující osoby povinnost dodržovat následující opatření:

  • předchozí telefonické objednání do ambulance s nutností dodržet stanovený čas návštěvy,
  • při vstupu do nemocnice mít zakryté dýchací cesty (rouška, šátek, respirátor),
  • na vstupech do nemocnice si dezinfikovat ruce (dezinfekce je k dispozici na obou recepcích přímo na pultech),
  • nutnost pro všechny vstupující osoby hlásit se na recepci,
  • dodržování rozestupů mezi čekajícími osobami cca 2 metry,
  • omezení doprovodů pacientů pouze na případy, kdy pacient vyžaduje asistenci, nebo jde-li o dítě,
  • zákaz vstupu osobám s příznaky respiračního onemocnění, se zvýšenou teplotou a osobám v nařízené karanténě. 

I nadále zůstává v naší nemocnici v platnosti zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních (v případech hodných zvláštního zřetele rozhodne o návštěvě lékař, a to o každém pacientovi a každém návštěvníkovi individuálně). 

Vloženo: 7. 5. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close