Naše nemocnice se pyšní moderním stravovacím provozem

Naše nemocnice se pyšní moderním stravovacím provozem

U příležitosti ukončení další dílčí etapy rekonstrukce stravovacího provozu litoměřické nemocnice proběhla 4. května 2016 za účasti zástupců zřizovatele a dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích prohlídka nově zrekonstruovaných prostor. Přítomní tak měli možnost prohlédnout si nejen varnu včetně všech nových varných technologií, ale také kanceláře nutričních terapeutek, zmodernizovaný prostor pro mytí nádobí i samotnou myčku bílého nádobí nebo denní místnost zaměstnanců.

„Původním záměrem bylo rekonstruovat stravovací provoz s pomocí prostředků z evropských dotací. Ačkoli byly naše žádosti výborně bodově hodnoceny a splňovaly všechna kritéria, nebyla nám dotace opakovaně poskytnuta. Proto nemocnice přistoupila k postupné rekonstrukci stravovacího provozu z vlastních prostředků. V první etapě jsme se rozhodli nejprve zmodernizovat varnu kuchyně,“ přiblížil pozadí rekonstrukce Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje a doplnil, že práce na varně včetně instalace špičkových varných bloků probíhaly v letech 2011 - 2013.

V roce 2015 pokračovaly práce na úpravách prostor mytí nádobí a kanceláří nutričních terapeutek. Opět došlo k celkové stavební rekonstrukci celého prostoru s důrazem na snížení energetické náročnosti mytí nádobí, zlepšení pracovních a hygienických podmínek. Z technologického zařízení byla dodána zejména nová pásová myčka bílého nádobí splňující nejpřísnější hygienické a energetické nároky, varna byla doplněna o 2 konvektomaty. „Za zmínku stojí i celonerezový stropní podhled nad varnou, který celoplošně přivádí čerstvý vzduch a zároveň odvádí vznikající páru. Nová vzduchotechnická jednotka je osazena rekuperací tepla,“ upozornil na další z nových prvků Janošík.

Celkové finanční náklady na dosavadní rekonstrukci stravovacího provozu činily 28,6 mil. Kč.

„V dalších etapách se počítá zejména s rekonstrukcí sociálních zařízení a šaten zaměstnanců a výměnu zbývajících vzduchotechnických jednotek pro přípravny a mytí nádobí. Modernizovat a přestavět je třeba i skladové hospodářství kuchyně včetně chladících a mrazících boxů. Dále je třeba vyměnit a modernizovat i výtahy pro přepravu potravin nejen ze skladů, ale i hotové stravy k pacientům,“ nastínil další záměr nemocnice Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice a dodal, že pro tyto projekty by nemocnice ráda v budoucnu využila některý z dotačních titulů. (nk)

Vloženo: 6. 5. 2016

foto1.jpg
foto2.jpg
foto6.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto7.jpg
foto9.jpg
foto8.jpg
foto11.jpg
...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close