Nemocnice postupně obnovuje provoz některých ambulancí

Nemocnice postupně obnovuje provoz některých ambulancí

Na základě rozhodnutí krizového štábu nemocnice bude v omezeném režimu opět spuštěn provoz vybraných ambulancí naší nemocnice.
Provoz ambulancí bude možný pouze v následujícím režimu:

  • Všechny znovuotevřené ambulance budou fungovat pouze pro pacienty objednané na určitou hodinu (žádáme o přesné dodržení daného času, při dřívějším nebo pozdějším příchodu nebude pacient k vyšetření/ošetření přijat).
  • Objednání do ambulance je možné pouze telefonicky, u vybraných ambulancí přes online formulář dostupný na webových stránkách nemocnice (podrobnosti ke každé ambulanci najdete zde:https://www.nemocnice-lt.cz/pacient/koronavirus-aktualni-informace-o-provozu/.
  • Všechny vstupující osoby musí být vybaveny ochranou úst a nosu (např. rouškou, respirátorem, šátkem).
  • Do objektu nemocnice a následně do ambulance budou vpuštěny pouze osoby, které na vstupech úspěšně prošly tzv. triáží a tím pádem nevykazují známky respiračního onemocnění (tj. až po měření teploty a dezinfekci rukou, vstupující může být rovněž dotazován na příznaky respiračního onemocnění, nařízenou karanténu apod.).
  • Před domluvenou návštěvou ambulance je třeba se ve všech případech hlásit na recepci, kde bude provedena kontrola, zda je vstupující osoba uvedena v seznamu objednaných pacientů na daný den i čas.
  • Žádáme rovněž pacienty, aby omezili své doprovody pouze na nezbytné případy (tj. pouze u osob vyžadujících asistenci a u dětí) a pokud možno přicházeli na objednanou návštěvu individuálně.

Pro přehled o znovuotevřených ambulancích naší nemocnice sledujte na webových stránkách nemocnice rubriku „Koronavirus – aktuální informace o provozu pracovišť“, odkaz zde: https://www.nemocnice-lt.cz/pacient/koronavirus-aktualni-informace-o-provozu/

Všechna opatření byla přijata s cílem zajistit maximální bezpečnost pacientů i personálu, minimalizovat rizika, omezit počet osob vstupujících do nemocnice a zabránit kumulaci pacientů v čekárnách a ostatních prostorách nemocnice.

Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 23. 4. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close