Nemocnice úspěšně prošla zkouškou při přerušení dodávky elektrické energie

Nemocnice úspěšně prošla zkouškou při přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu pravidelné údržby ze strany dodavatele elektrické energie byla v Městské nemocnici v Litoměřicích dne 18. června 2016 v době od 13,30 hodin na přibližně 4 hodiny přerušena dodávka elektrické energie ze sítě ČEZ. V této době byla nemocnice napájena z náhradního zdroje. Přestože šlo z hlediska zajištění provozu nemocnice o zátěžovou situaci, podařilo se ji zvládnout bez incidentů a mimořádných událostí. 

„Na druhé straně jsme toto vynucené přerušení dodávky využili jako příležitost prověřit chod nemocnice v provozně náročných podmínkách. Ověřili jsme si, že dieselagregát, který samozřejmě prochází pravidelnými zkouškami, i takto dlouhý výpadek v dodávkách elektřiny zvládne. Podařilo se nám rovněž odhalit několik slabých míst, na kterých nyní zapracujeme, abychom byli na případný výpadek v dodávce elektřiny ještě lépe připraveni,“ zhodnotil Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice a doplnil, že systém náhradního zásobování nemocnice elektrickou energií byl navržen v době, kdy nemocnice nevyužívala zdaleka tolik přístrojové techniky závislé na elektrické energii, jako nyní.

V době tohoto přerušení dodávky elektrické energie ze sítě ČEZ byli v pohotovosti členové všech podpůrných provozů nemocnice. K aktivně zvládnuté situaci přispěli i zdravotničtí pracovníci, kteří operativně řešili nově vzniklé situace při poskytování zdravotních služeb. 

Vloženo: 22. 6. 2016

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close