Od 25.2.2021 je vstup do nemocnice povolen pouze osobám s respirátorem

Od 25.2.2021 je vstup do nemocnice povolen pouze osobám s respirátorem

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je vstup do naší nemocnice od 25. února 2021 0.00 hodin do odvolání povolen pouze:

  • osobám vybaveným respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • osobám vybavenými dvěma přes sebe přeloženými zdravotnickými obličejovými maskami nebo obdobnými prostředky naplňujícími minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Pomůcky splňující výše uvedené požadavky je možno zakoupit na obou recepcích nemocnice, v lékárně či prodejně zdravotnických potřeb.

Výjimku mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu.

Děkujeme za dodržování tohoto mimořádného opatření MZČR v naší nemocnici. Pomáháte chránit zdraví nás všech!

Více viz zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf 

Vloženo: 24. 2. 2021

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close