Opatření na vstupech do nemocnice

Opatření na vstupech do nemocnice

Vážení pacienti a návštěvníci naší nemocnice,
od dnešního dne jsme přistoupili v naší nemocnici k následujícímu opatření.
Každá osoba, která vstoupí (předním i zadním vchodem) do nemocnice, se hlásí u pověřeného (triážního) pracovníka a projde stanoveným procesem, tj.

  • bude jí změřena tělesná teplota,
  • může být dotazována na vybrané skutečnosti (pobyt v rizikové oblasti, kontakt s osobami v karanténě či s prokázanou nákazou, příznaky chřipkového onemocnění),
  • je povinna si před dalším pohybem po naší nemocnici vydesinfikovat ruce.

Žádáme o respektování pokynů triážních a dalších pověřených pracovníků, kteří vás seznámí s dalším postupem. Vše činíme s cílem v maximální míře ochránit vás, vaše blízké i náš personál před případnou nákazou. Děkujeme za pochopení a za součinnost při všech opatřeních.

Triážní pracovníci jsou oblečeni v ochranném oděvu a na obou vstupech do nemocnice jsou přítomni vždy od 6.00 ráno.

Vloženo: 17. 3. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close