Práce kolem tzv. kříže omezí provoz v interním pavilonu

Práce kolem tzv. kříže omezí provoz v interním pavilonu

První etapou, která skončila na začátku prázdnin, byl zahájen rozsáhlý projekt zahrnující v sobě výměnu povrchů ve spojovacích chodbách v 1. nadzemním podlaží litoměřické nemocnice, konkrétně v části nemocnice známé jako „na kříži“. Počítá se jak s výměnami samotných podlahových krytin a malováním, ale výhledově také s výměnou podhledů včetně instalace úsporných LED svítidel.

„Celý projekt bude z provozních důvodů realizován v několika fázích,“ vysvětlil již dříve Milan Bruncvík, vedoucí technicko provozního oddělení, který má tuto akci organizačně na starosti.

Na první fázi, kdy proběhla rekonstrukce povrchů mezi pavilony E a D, naváže v posledním červencovém týdnu další etapa, zahrnující chodbu do pavilonu F. „Nejprve budou probíhat práce na úplném konci chodby, tedy v prostorách před vchody na stanici B interního oddělení, do administrativního traktu interny a částečně i před výtahy nejblíže těmto vchodům.  Provoz výtahů v celém interním pavilonu bude tudíž omezen a v provozu budou pro celou budovu pouze dva,“ seznámil Milan Bruncvík s podrobnostmi a doplnil, že po celou dobu prací na výměně podlahových krytin bude posílen úklid dotčených prostor.

První srpnový den se práce přesunou do středu budovy F. To si opět vyžádá uzavření přilehlých výtahů, zprovozněny budou ovšem původně odstavené výtahy. „Protože nebude možné dostat se přes místo prací ke vchodům na stanici B a do administrativní části, bude nutné pro pohyb vytyčit náhradní trasy, které povedou suterénem budovy,“ upozornil technik s ujištěním, že tyto trasy budou samozřejmě zřetelně vyznačeny. Předpokladem je, že v této části budovy se bude pracovat přibližně do poloviny srpna, samozřejmě v závislosti na rychlosti schnutí jednotlivých podkladů a na případných komplikacích, které se mohou v průběhu prací objevit.

Od poloviny srpna zhruba do konce měsíce budou měněny povrchy v samotné přístupové chodbě od tzv. „kříže“k internímu pavilonu. I v této etapě bude přístup do budovy interny pouze suterénem. K pohybu po pavilonu však již budou sloužit všechny čtyři výtahy.

„V průběhu září budou poté měněny povrchy ve zbylých třech chodbách, tedy k pavilonům E, G a H,“ doplnil informaci Milan Bruncvík s tím, že o konkrétních termínech bude nemocnice včas informovat.

Rekonstrukce ve spojovacích chodbách spočívají především v odstranění původní krytiny, resp. vybourání stávající dlažby, vyspravení podkladové vrstvy, nanesení stěrky, tvorby dilatačních spár a položení nové krytiny. Projekt spojovacích chodeb vedoucích směrem od „kříže“ je realizován tak, že každá chodba bude mít svoji specifickou barvu, která se bude promítat i ve výmalbě stěn. Všechny barevné trasy se budou scházet právě v prostoru „na kříži“, kde se změny dotknou jak samotných stěn a podlah, tak i sezení pro pacienty a pro zákazníky zde přítomného občerstvení. Předpokladem je, že celý projekt výměny povrchů v chodbách vedoucích od „kříže“, a to včetně tzv. rentgenové chodby, bude dokončen s koncem letošního roku. (nk)

Vloženo: 25. 7. 2018

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close