Provoz magnetické rezonance byl zahájen

Provoz magnetické rezonance byl zahájen

Slavnostním otevřením dne 17. ledna 2018 byl završen projekt vybudování pracoviště magnetické rezonance litoměřické nemocnice. V rámci tohoto projektu, který byl hlavní investiční akcí roku 2017, byla realizována jak stavební úprava prostor, kde je nová technologie umístěna, tak i nákup samotného přístroje.

V první fázi projektu byl v rámci veřejné zakázky vybrán dodavatel technologie. Tím se stala firma Audioscan, spol. s r.o., se kterou byla v únoru 2017 podepsána smlouva na dodávku přístroje. Následovala příprava projektu pro vybudování samotného pracoviště magnetické rezonance.

Stavební práce na budoucím pracovišti magnetické rezonance litoměřické nemocnice byly zahájeny v září demontáží zde původně umístěného rentgenového přístroje. Na tuto demontáž v říjnu navázaly bourací práce a vlastní stavba nových prostorových dispozic pracoviště. Zároveň byly realizovány nové instalace infrastruktury a modernizovány povrchy. V rámci celého řešení realizace nového pracoviště bylo na střechu objektu, pomocí jeřábu, umístěno složité chlazení a vzduchotechnika magnetické rezonance.

Stavební část projektu vyvrcholila poslední listopadový den stěhováním předmětného přístroje. Toto stěhování bylo samo o sobě technicky velmi náročné, protože technologii bylo nutno na místo dopravit vcelku, což si vyžádalo doslova „probourání“ transportní cesty pláštěm budovy nemocnice. Samotný pětitunový magnet byl k takto připravenému otvoru dopraven pomocí jeřábu a následně byl na podvozku chodbou oddělení dopraven na své místo. Teprve poté bylo možno dobudovat poslední příčku k uzavření místnosti, kde je magnetická rezonance umístěna, a dokončit Faradayovu klec.

V průběhu prosince poté probíhala kompletace přístroje, napojování na související zařízení a technické vyladění magnetického pole. Následovalo zaškolování personálu radiologického pracoviště za účasti mnoha, i zahraničních, odborníků. V současné době se na střeše pavilonu H ještě dokončuje výměna vzduchotechnických jednotek sloužících pro celé radiologické pracoviště a pro jídelnu zaměstnanců.

Náklady na vybudování pracoviště magnetické rezonance se pohybují na úrovni 31,5 miliónů korun vč. DPH, z čehož 26,5 miliónu je částka, za kterou byl nakoupen přístroj, zbytek jsou náklady na související stavební úpravy. (nk)

 

Vloženo: 18. 1. 2018

foto10.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg
foto9.jpg
...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close