Režim nemocnice po ukončení nouzového stavu

Režim nemocnice po ukončení nouzového stavu

Vážení pacienti a návštěvníci naší nemocnice,

počínaje dnem 18. 5. 2020 od 00,00 hodin přestal v České republice platit nouzový stav. I nadále však zůstávají v platnosti mimořádná opatření a usnesení vlády týkající se režimu u poskytovatelů lůžkové péče, mezi které patří i naše nemocnice.

Toto se týká i mimořádného opatření vydaného Ministrem zdravotnictví ČR, které nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče.

Výjimku tvoří umožnění přítomnosti třetí osoby při porodu za předpokladu, že touto osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Tato osoba navíc nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, musí se podrobit měření teploty, být vybavena chirurgickou rouškou a nesmí přicházet do kontaktu s ostatními rodičkami.

Povoleny (s jistými omezeními co do počtu osob a délky trvání) jsou též návštěvy nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, dále návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

V ostatních případech nemohou být návštěvy u pacientů umožněny. Prosíme, respektujte toto mimořádné opatření, nesnažte se návštěvu uskutečnit a nevolejte na oddělení lůžkové péče s dotazy. Tato pracoviště nejsou na opakované vyřizování dotazů ohledně návštěv personálně vybavena. Samozřejmě je i nadále v platnosti možnosti nechat vašemu hospitalizovanému blízkému na recepci balíček.

Děkujeme za pochopení. Všechna přijatá opatření mají za cíl především chránit zdraví nás všech!

O případných změnách v režimu návštěv bude nemocnice informovat na webových stránkách a na svém facebookovém profilu.

Vloženo: 19. 5. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close