Rodičkám umíme ulevit od bolesti více způsoby

Rodičkám umíme ulevit od bolesti více způsoby

Dva způsoby, kterými si mohou rodičky ulevit od porodních bolestí, nabízí litoměřická nemocnice. Jde o již déle praktikovanou epidurální analgezii a nově také o podání entonoxu, někdy známého jako „rajský plyn“.

„Entonox je směsí oxidu dusného a kyslíku. Tuto směs rodička vdechuje sama pomocí náustku. Nástup účinku je po čtyřech až pěti vdechnutích,“ popsala Simona Podráská, lékařka gynekologicko porodnického oddělení litoměřické nemocnice a dodala, že tato směs je prokazatelně bezpečná pro matku i novorozence.

Oxid dusný, který tvoří polovinu vdechované směsi, působí na signální látky v nervové soustavě. Výsledkem je jeho analgetický účinek, tedy utlumení bolesti a zvýšení prahu bolesti. „Kromě toho je jeho účinek i uvolňující a lehce tišící,“ doplnila lékařka závěrem.

Provedení epidurální analgezie a inhalační analgezie preparátem entonox patří mezi výkony nehrazené ze zdravotního pojištění a tudíž je zpoplatněno. Epidurální analgezie částkou 1500 korun a entonox částkou 1200 korun. (nk)

Vloženo: 16. 11. 2016

foto3.jpg

Entonox, známý také jako rajský plyn, je směsí oxidu dusného a kyslíku.

foto2.jpg

Entonox je vdechován pomocí náustku.

foto4.jpg

Nástup účinků entonoxu je po čtyřech až pěti vdechnutích.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close