Sdělení generálního ředitele: pomoc Ukrajině

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vám poděkoval za projevy zájmu a solidarity v souvislosti se současným děním na Ukrajině. Chci vás za vedení společnosti ujistit, že ani nám tato tragédie rozhodně není lhostejná a chystáme potřebné kroky, jak lidem zasaženým konfliktem pomoci. Aby se jednalo o pomoc skutečně efektivní, intenzivně komunikujeme s Ústeckým krajem, který je zároveň i naším zřizovatelem a jehož vedení je v kontaktu s Asociací krajů a společně vše koordinují. Dnes právě na kraji, ale v odpolední hodinách následně i u nás, proběhne zasedání krizového štábu, kde se budeme konkrétními kroky zabývat. O výsledcích vás budeme samozřejmě informovat.

Obracíte se na nás mimo jiné se žádostmi o zřízení bankovního konta na pomoc Ukrajině. V tento moment o zřízení speciálního konta neuvažujeme, ale je možné využít kont, která již za těmito účely zřízena byla. Bankovní účet otevřelo přímo i velvyslanectví Ukrajiny.

 

Člověk v tísni -  číslo účtu: 0093209320/0300

ADRA - číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol: 500

Český červený kříž - číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502

Velvyslanectví Ukrajiny zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny - číslo účtu: 304452700/0300

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou opravdu děkujeme za to, že nejste lhostejní. Kolegům, kterých se tato situace dotýká i přímo v rámci jejich rodin, přejeme hodně sil.

 

MUDr. Petr Malý, MBA,  generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Vloženo: 28. 2. 2022

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close