Smlouva o prodeji nemocnice byla podepsána

Smlouva o prodeji nemocnice byla podepsána

V pondělí 24. srpna 2020 byla za účasti hejtmana Ústeckého kraje, starosty Města Litoměřice a představenstva Krajské zdravotní, a.s., podepsána Smlouva o koupi závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. společností Krajská zdravotní, a.s.

Smlouva tímto dnem nabyla platnosti. Účinnost smlouvy je však podmíněna dalšími kroky, konkrétně kumulativním splněním několika podmínek, které jsou ve smlouvě definovány. Předpokládané předání Nemocnice Litoměřice, a tedy i účinnost smlouvy, je směrováno k datu 1. 1. 2021.

V rámci tohoto jednání byla zároveň podepsána smlouva o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem. (nk)

Vloženo: 24. 8. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close