Studie Monica v litoměřické nemocnici již počtvrté

Již počtvrté se litoměřická nemocnice stane partnerem Studie Monica. Jde o projekt zaměřený na zmapování vývoje nemocnosti kardiovaskulárními chorobami s důrazem na rizikové faktory, což jsou zejména kouření, vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků a cukrovka. Cílem studie je zjistit, jak je výskyt a průběh onemocnění srdce a cév ovlivňován prevencí a léčbou.

Základem projektu je mapování zdravotního stavu náhodně vybraného vzorku obyvatelstva ve věkovém rozpětí 25-64 let, jde o osoby z registru pojištěnců VZP a dalších zdravotních pojišťoven. Tito vybraní budou nejprve osloveni vstupním dopisem s výzvou ke spolupráci a v případě jejich zájmu budou podrobeni detailnímu půlhodinovému ambulantnímu vyšetření týmem odborníků z Centra kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze. Vyšetření bude sestávat z dotazů na dosavadní zdravotní stav a na expozici riziku srdečně cévních onemocnění. Účastníkům studie budou rovněž změřeny některé tělesné parametry jako krevní tlak, výška, váha, obvod pasu a bude proveden odběr krve, z jehož výsledků lékař posoudí současný zdravotní stav a riziko vzniku a dalšího průběhu srdečně cévních onemocnění pacienta. „Každému vyšetřenému pacientovi bude, bude-li to zapotřebí, ve spolupráci s jeho praktickým a odborným lékařem navržena další léčba. Posouzení rizika, účinná prevence a včasná léčba jsou právě u srdečně cévních chorob pro další osud pacienta nesporně rozhodující,“ zdůraznil Jan Bruthans, lékař, který je od počátků studie Monica v České republice členem týmu, a na vyšetřování pacientů se aktivně podílí a zároveň ujistil, že data získaná v rámci studie zůstanou při zpracování anonymní.
Spoluúčast litoměřické nemocnice na projektu spočívá v poskytnutí personálu participujícím na vyšetřování pozvaných osob a v zapůjčení prostor pro vyšetřování pacientů. „Pacienti budou přímo v nemocnici, ve vyčleněných prostorách pavilonu F (interní) ambulantně vyšetřováni od začátku listopadu do začátku prosince 2015,“ uvedla podrobnosti Lenka Kalábová, manažerka pro nelékařské zdravotnické obory, která má participaci nemocnice na projektu organizačně na starosti.
„Aby studie, která je organizačně a finančně náročná, splnila zadání, je naléhavě nutná účast každého pozvaného pacienta. Pomůže tím nejen sobě, protože získá detailní informace o svém zdravotním stavu, ale i českému zdravotnictví, na které se každý z nás dříve či později při potížích obrací,“ vyjmenoval přínosy Jan Bruthans a závěrem vyzval všechny oslovené ke spolupráci. (nk)

O studii MONICA
Studie MONICA byla zahájena v roce 1985 jako celosvětová epidemiologická studie s cílem dokumentovat vývoj nemocnosti kardiovaskulárními chorobami a její vztah k rizikovým faktorům kardiovaskulárních chorob, kterými jsou zejména kouření, vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků a cukrovka, a zjistit, jak je výskyt a průběh onemocnění srdce a cév ovlivňován jejich prevencí a léčbou. Ve studii byly vyšetřovány reprezentativní vzorky populace (vybrané skupiny obyvatel) v daném státě, studie byla v několikaletých intervalech opakována a vyhodnocována. Studie prokázala výrazné rozdíly v postižení populace srdečně cévními onemocněními v jednotlivých zemích a příznivý vývoj nemocnosti a úmrtí na kardiovaskulární choroby zejména v západní a severní Evropě.
Ve většině zemí byla studie v polovině devadesátých let ukončena, ale v České republice, kde se rychle měnil životní styl a výrazně klesala především kardiovaskulární úmrtnost, studie pod názvem post-MONICA pokračuje. Vzorek obyvatel ve vybraných okresech byl vyšetřen i v letech 1997/1998, 2000/2001 a 2006/2008. Nyní je zajištěno další pokračování studie MONICA v České republice. Postupně budou vyšetřeny náhodně vybrané osoby v devíti okresech. (nk)

Vloženo: 23. 9. 2015

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close