Tříkrálová sbírka v naší nemocnici

Tříkrálová sbírka v naší nemocnici

Zítra, tj. 4. ledna můžete před nemocnicí, příp. v prostorách vstupní haly nemocnice, potkat koledníky Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR
Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky vystavené a potvrzené Charitou ČR, kterou na požádání předloží. Kasička, do které koledníci vybírají, je opatřena znakem Charity a musí být úředně zapečetěná městským úřadem. 

Více k pravidlům sbírky zde: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/pravidla-sbirky/

Vloženo: 3. 1. 2018

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close