ÚOHS potvrdil své rozhodnutí a zamítl nemocnicí podaný rozklad

ÚOHS potvrdil své rozhodnutí a zamítl nemocnicí podaný rozklad

Své původní rozhodnutí o zrušení koncesního řízení na nového provozovatele litoměřické nemocnice ze dne 6. srpna letošního roku potvrdil, na základě návrhu rozkladové komise, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Rozhodnutí se zamítavým stanoviskem, k nemocnicí podanému rozkladu ze dne 22. 8. 2018, vydal předseda ÚOHS dne 21. listopadu. Administrátorovi koncesního řízení, tj. společnosti Správa veřejných zakázek s.r.o., bylo rozhodnutí doručeno dne 26. 11. 2018. Administrátor následně informoval vedení nemocnice. Rozhodnutí bylo ze strany ÚOHS podrobně odůvodněno a je konečné.

Uvedené rozhodnutí úřadu bylo projednáno jak představenstvem Nemocnice Litoměřice, a.s., dozorčí radou, tak i jediným akcionářem, Městem Litoměřice.

Na základě doporučení administrátora koncesního řízení i dozorčí rady nemocnice rozhodl jediný akcionář o tom, že Nemocnice Litoměřice, a.s. jako zadavatel koncesního řízení nebude podávat správní žalobu. (nk, vp)

Vloženo: 4. 12. 2018

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close