Upozornění pro blízké našich pacientů - balíčky pro hospitalizované

Upozornění pro blízké našich pacientů - balíčky pro hospitalizované

Od 17. 3. 2020 můžete svým blízkým, hospitalizovaným v naší nemocnici, nechávat na hlavním vstupu v hale nemocnice drobné balíčky. Každý balíček musí být označen oddělením, jménem a ročníkem narození pacienta, jemuž je určen. Tyto balíčky budou shromažďovány v hale nemocnice u recepčních a v 8.00, 11.00, 15.00 a 18,00 hodin budou distribuovány na jednotlivá lůžková oddělení.

Prosíme, od tohoto dne již nenoste balíčky přímo na oddělení, ale nechávejte je v hale na k tomu určeném místě (recepce) a pečlivě zvažujte obsah těchto balíčků.
Naším cílem je omezení pohybu osob po nemocnici.
Respektováním našich pokynů chráníte nejen zdraví své a svých blízkých, ale v neposlední řadě i zdraví personálu nemocnice, který je v těchto dnech vystaven velké zátěži.
Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 17. 3. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close