Od pondělí 25. května 2020 jsou opět povoleny návštěvy

Od pondělí 25. května 2020 jsou opět povoleny návštěvy

Vážení pacienti a návštěvníci naší nemocnice,

od pondělí 25. května 2020 jsou opět povoleny návštěvy pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních naší nemocnice.
S cílem ochránit naše pacienty, jejich rodiny i zaměstnance naší nemocnice prosíme pacienty i jejich návštěvy o dodržování následujících pravidel:

  • Návštěvy probíhají každý den v čase 15.00 – 17.00 hodin.
  • Oddělení jsou přístupná pouze po zazvonění, volný přístup osob není umožněn.
  • Po zazvonění je vstupující osoba personálem oddělení podrobena tzv. triáži, tj. je jí změřena teplota, je dotazována na příznaky respiračního onemocnění, zda je v karanténě nebo čeká-li na výsledek testu na SARS-CoV-2.
  • Při vstupu na oddělení je návštěvník povinen vydesinfikovat si ruce a navléknout ochranné rukavice (k dispozici na oddělení).
  • Po celou dobu návštěvy je pro pacienta i jeho návštěvu povinné používat ochranu úst a nosu (roušku, šátek, respirátor bez výdechového ventilu).
  • Za jedním pacientem budou vpuštěni maximálně dva návštěvníci. Výjimku lze připustit pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Prosíme blízké našich pacientů o rozvržení návštěv u jednoho pacienta tak, aby se v jeden den během návštěvních hodin uskutečnila pouze jedna návštěva.
  • Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, doporučujeme návštěvu uskutečnit venku před nemocnicí, případně ve vstupní hale, na chodbách nebo na jídelně oddělení. Při návštěvách na pokojích dbejte prosím na nutné dvoumetrové rozestupy od ostatních hospitalizovaných pacientů a jejich návštěv.
  • U pacientů na odděleních intenzivní péče (ARO, MOJIP, dětská JIP) je návštěva umožněna pouze po předchozí telefonické domluvě s lékařem oddělení. O každé návštěvě na těchto odděleních je rozhodováno individuálně!

Apelujeme na všechny návštěvníky, aby návštěvu hospitalizovaného blízkého odložili, pokud se cítí nemocní, především pokud mají některý z těchto příznaků: kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu. Rovněž prosíme návštěvníky, aby se po celou dobu návštěvy řídili pokyny personálu nemocnice.

Respektováním výše uvedených pravidel pomůžete chránit zejména zdraví svých blízkých, zdravotnického personálu i své vlastní zdraví. Dodržováním pravidel můžeme společně zabránit nekontrolovanému šíření infekce, za což vám děkujeme.

Vloženo: 22. 5. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close