Upozornění pro osoby vstupující do naší nemocnice - nutnost používat ochranné prostředky úst a nosu

Upozornění pro osoby vstupující do naší nemocnice - nutnost používat ochranné prostředky úst a nosu

Vážení návštěvníci naší nemocnice,

v souvislosti s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 22.10.2021 (Č. j.: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN), které je platné od 25.10.2021, apelujeme na důsledné dodržování pravidel pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Připomínáme zejména:

  

  • STÁLE platící povinnost ve vnitřních prostorech zdravotnických zařízení mít zakrytá ústa a nos respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), dále jen „respirátor“. Výjimku mají zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
  • Ochrannými prostředky dýchacích cest se rozumí: respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem, tj. FFP2,KN 95, které brání šíření kapének, nikoli ROUŠKA (s výjimkou dětí do 15 let).
  • Výjimkami jsou:
    • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku – bez nutnosti ochranných prostředků úst a nosu,
    • děti do 15 let, které mohou nosit i jiné ochranné prostředky splňující normu ČSN EN 14683+AC, např. roušku,
    • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
  • Mimořádné opatření MZ ČR (Č. j.: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN) se vztahuje na neočkované i očkované osoby.

Věříme, že tato opatření i přes diskomfort, který přináší, přijmete s pochopením a s vědomím,  že  můžete alespoň částečně přispět k minimalizaci šíření nákazy COVID-19, kterému nyní ve zvýšené míře znovu čelíme.

Vloženo: 27. 10. 2021

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close