Upozornění pro pacienty ambulancí

Upozornění pro pacienty ambulancí

Žádáme pacienty, kteří přicházejí do ambulancí naší nemocnice, o dodržování několika pravidel:

  • K vyšetření/ošetření v ambulanci jsou přijímáni pouze pacienti předem objednaní na určitý čas – tento čas je nutné dodržet.
  • Objednání je možné pouze telefonicky, nikoli osobně.
  • Po příchodu do nemocnice je třeba se vždy hlásit na recepci.
  • Pacienti s akutními obtížemi nejprve kontaktují pracoviště centrálního příjmu nebo chirurgickou ambulanci, příp. telefonicky kontaktují ambulanci prostřednictvím veřejného telefonu na vstupu do nemocnice, ale nechodí svévolně přímo do odborné ambulance.
  • Maximum komunikace s naší nemocnicí je třeba řešit telefonicky, a to včetně požadavků na recepty.
  • Doprovody pacientů je třeba omezit pouze na nezbytné případy (tj. pouze u osob vyžadujících asistenci a u dětí) a na objednanou návštěvu přicházet pokud možno individuálně.
  • V prostorách nemocnice včetně čekáren před ambulancemi je třeba dodržovat rozestupy min. 2 metry od ostatních osob.

Děkujeme za respektování těchto pravidel a pokynů personálu nemocnice. Vše činíme s cílem chránit zdraví pacientů a personálu nemocnice.

Vloženo: 22. 5. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close