Upozornění pro pacienty, kteří budou v době konání místního referenda 8. 11. 2019 hospitalizováni v naší nemocnici

Upozornění pro pacienty, kteří budou v době konání místního referenda 8. 11. 2019 hospitalizováni v naší nemocnici

V den konání místního referenda, tj. v pátek 8. listopadu 2019 v době od 10.00 do 20.00 bude umožněno hlasování i pacientům hospitalizovaným v naší nemocnici. 

Oprávněnou osobou pro hlasování v místním referendu je každý volič, který je oprávněn hlasovat do zastupitelstva obce, tedy fyzická osoba, která v den konání místního referenda dosáhne věku 18ti let a je přihlášena v Litoměřicích k trvalému pobytu.  
V případě hospitalizace musí mít tato osoba navíc hlasovací průkaz, o který je možnost osobně zažádat na Městském úřadě Litoměřice, a to nejpozději do 6. 11. 2019 16.00 hodin (více k postupu zde: https://www.litomerice.cz/referendum). Nutnost mít hlasovací průkaz se netýká osob, které mají trvalý pobyt v okrsku, ve kterém je nemocnice (volební okrsek č. 17).

Doporučujeme proto pacientům, kteří chtějí v místním referendu hlasovat a je velká pravděpodobnost, že budou v době jeho konání hospitalizováni (plánovaná operace, předpokládaný termín porodu…), aby si vydání hlasovacího průkazu zajistili. Jinak nebude možné umožnit jim hlasování.

Vloženo: 4. 11. 2019

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close