Úspěšně jsme ukončili další projekt - modernizaci vybavení iktového centra

Odevzdáním závěrečné zprávy a žádostí o platbu byl v těchto dnech ukončen projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích“ v rámci kterého nemocnice nejen modernizovala, ale i rozšířila stávající přístrojové vybavení.

Nemocnice, využitím finančních prostředků tohoto projektu, nakoupila techniku za přibližně 23 miliónů korun, přičemž 19,5 miliónů korun bylo hrazeno z dotace Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR (IOP) a zbylé necelé 4 milióny korun představovala spoluúčast nemocnice.

Iktové centrum sdružuje několik úzce spolupracujících pracovišť (centrální příjem, radiodiagnostika, intenzivní medicína, neurologie, rehabilitace), která se specializují na diagnostiku a léčbu akutních cévních mozkových příhod (laicky mozková mrtvice). Ukončená modernizace tak umožňuje litoměřické nemocnici v této oblasti rozšířit a posunout péči na vysokou úroveň moderní medicíny.

„Z objemu přidělené dotace jsme na jednotku intenzivní péče nakoupili vybavená resuscitační a intenzivní lůžka, dále pak centrální stanici pro monitoring vitálních funkcí včetně monitorování funkcí mozku. Několik oddělení centra bylo vybaveno novými defibrilátory s monitory a externí stimulací, na interní oddělení byl pořízen transkraniální ultrazvuk a na oddělení radiologie byl modernizován stávající CT přístroj, jehož součástí je nyní rekonstrukční algoritmus snižující radiační dávku nutnou pro vznik kvalitního obrazu až o polovinu,“ vyjmenoval několik příkladů techniky pořízené z projektu Leoš Vysoudil, člen Správní rady a ředitel pro zdravotní péči litoměřické nemocnice a dodal, že CT sestava byla doplněna o další zobrazovací konzolu pro kvantitativní cévní analýzu a diagnostiku. Na radiologické pracoviště byl koupen rovněž nový ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování.

Mezi další pracoviště, která jsou díky přidělené dotaci IOP nově vybavena, patří také centrální příjem, kam bylo dodáno nové transportní lůžko včetně transportního monitoru a transportního ventilátoru. „Výrazného rozšíření zdravotnické techniky se dočkalo také oddělení rehabilitace, kam byl v rámci dotace zakoupen kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci, přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou, dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými sensory, několik typů motodlah a vířivky pro horní i dolní končetiny,“ uzavřel výčet Leoš Vysoudil.

Statut iktového centra a z toho vyplývající možnost žádat o finanční prostředky v rámci IOP, získala litoměřická nemocnice na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v dubnu 2012. Tím se nemocnice stala součástí celorepublikové sítě center poskytujících specializovanou a superspecializovanou péči o pacienty po cévních mozkových příhodách. V letošním roce nemocnice statut iktového centra úspěšně obhájila, s prodloužením až do konce roku 2020. (nk)

Vloženo: 6. 8. 2015

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close