V nemocnici nově funguje elektronická úřední tabule

V nemocnici nově funguje elektronická úřední tabule

Oficiální zahájení provozu elektronické úřední tabule proběhlo v pátek 16. června krátce po poledni za účasti starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče a tajemníka Milana Čigáše v litoměřické nemocnici. Na této elektronické tabuli najdou občané města totožné informace, jako na elektronické úřední desce na Mírovém náměstí.

"Ovládání je velmi jednoduché, intuitivní, takže se lidé po několika kliknutích dostanou k dokumentům, na které mají zájem se podívat,“ přiblížil fungování nového informačního nástroje Milan Čigáš a doplnil, že mezi informacemi, které tato elektronická tabule poskytuje, je například rozpočet města, přehled dopravních omezení, vyhlášky nebo veřejnoprávní smlouvy.

Elektronická úřední tabule je již druhým místem, kde si lidé přímo v budově nemocnice mohou vyřizovat své úřední záležitosti. Prvním počinem bylo v prosinci 2016 zřízení pracoviště Czech POINTU. „Ukázalo se, že to byl krok správným směrem. Statistiky ukazují, že této služby využívá čím dál více lidí, a to nejen pacientů a zaměstnanců nemocnice, ale chodí sem i občané z okolí,“ vysvětlil tajemník a dodal, že zřízení Czech POINTU v nemocnici velmi vítají také imobilní pacienti, protože úředníci za nimi mohou docházet vyřídit agendu až k lůžku, přičemž největší zájem u nich je o ověřování podpisů, například na plné moci.

„Litoměřice jsou jedno z mála měst, které má pracoviště Czech POINTU a úřední tabuli v nemocnici. Ministerstvo vnitra to zařadilo mezi příklady dobré praxe a my jsme rádi, že jsme tímto krokem ještě více přispěli k přiblížení agendy města k občanům,“ zhodnotil Milan Čigáš závěrem.

Elektronická úřední tabule je umístěna v hale nemocnice v prostoru za podatelnou, hned vedle pracoviště Czech POINTU. (nk)

Vloženo: 19. 6. 2017

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close