Výběrové řízení na pozici: vedoucí úseku mikrobiologie oddělení klinických laboratoří

Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích vypisuje výběrové řízení na tuto pozici

Vedoucí úseku mikrobiologie oddělení klinických laboratoří

Požadované kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělaní Mgr. lékařského či nelékařského směru, způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zák. 95/ 2004 nebo 96/ 2004 Sb., specializovaná způsobilost k výkonu povolání mikrobiologa, (u lékařů licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře/ primáře), min. 10 let praxe, zkušenost s vedením lidí, znalost práce na PC a jazykové znalosti výhodou.

Písemné přihlášky zasílejte nejpozději do 11. 9. 2015 na adresu: Městská nemocnice v Litoměřicích, sekretariát Správní rady, paní Petra Lisá, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. K přihlášce připojte ověřené kopie dokladů o vzdělání, platný výpis z rejstříku trestů a strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe, prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona 101/ 2000 Sb. v platném znění.

Bližší informace o případném termínu nástupu a podmínkách výkonu funkce podá u lékařů MUDr. Jiří Štverák, MBA (j.stverak@nemocnice-lt.cz) a u NLZP Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D. (l.kalabova@nemocnice-lt.cz)

Vloženo: 5. 8. 2015

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close