Z dotace jsme vybavili několik pracovišť nemocnice

Z dotace jsme vybavili několik pracovišť nemocnice

Dodávka vybavení pro ARO, operační sály a gastroenterologické pracoviště byla součástí druhé etapy projektu s názvem Zvýšení kvality návazné péče podpořeného Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) v rámci výzvy č. 31. Hodnota těchto přístrojů je takřka 27 miliónů korun

Ve stejné etapě projektu, jehož celková hodnota šplhá ke sto miliónům, byly dodány také ultrazvukové přístroje v hodnotě přes deset milión korun.

 „Na anesteziologicko resuscitační oddělení směřovaly čtyři anesteziologické přístroje vyšší třídy včetně monitorů vitálních funkcí, pět plicních ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci a pět ventilátorů transportních,“ vyjmenoval Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek, s doplněním, že již v září dostalo toto pracoviště ze stejné dotace také mobilní přístroj CRRT, sloužící pro kontinuální náhradu funkce ledvin (dialýzu), s monitorem k určení stupně hydratace pacienta.

Na operační sály směřovala artroskopická a laparoskopická věž s rozlišením 4k včetně příslušenství, dále pak nástroje jak pro běžné operace, tak i pro laparoskopické výkony. „Na gastroenterologii mají díky dotaci IROP videoendoskopickou sestavu složenou z videogastroskopu, videoduodenoskopu a videokolonoskopu. Sestava je samozřejmě napojená do centrálního úložiště PACS, což je  technologie umožňující správu, ukládání, zobrazení a sdílení obrazové dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb,“ informoval ještě Miroslav Janošík a dodal, že součástí dodávky pro gastro pracoviště byla také sušicí a skladovací skříň na endoskopy, díky které vydrží ve sterilním prostředí po dobu až 7 dní.

Celková hodnota přístrojů z druhé etapy projektu IROP zaměřeného na zvýšení kvality návazné péče je 37 miliónů korun, většina z dodávek proběhla v listopadu. Navazující třetí etapa, a tím pádem i celý projekt v rámci výzvy č. 31, má být ukončen v březnu příštího roku. (nk)

Vloženo: 7. 12. 2020

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close