Za přispění krajské dotace jsme nakoupili lůžka i přístrojovou techniku

Za přispění krajské dotace jsme nakoupili lůžka i přístrojovou techniku

Dodáním lůžek na interní a dětské oddělení byla v první polovině března naplněna další část úspěšné žádosti litoměřické nemocnice o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“. Rozhodnutím krajských zastupitelů tak Městská nemocnice v Litoměřicích v loňském roce získala více než 5 miliónů korun na nákup nových lůžek a telemetrie na kardiovaskulární JIP.

„Za tyto prostředky jsme nakoupili výškově nastavitelná a plně elektricky polohovatelná lůžka včetně dalšího příslušenství, jako jsou např. matrace, hrazdy, infuzní stojany a noční stolky. Tato lůžka jsme umístili na stanici D interního oddělení a na obě stanice dětského oddělení, kam byly dodány čtyři kategorie velikosti lůžek pro různé věkové kategorie dětských pacientů,“ vyjmenoval Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek a upřesnil, že dodavatelem všech lůžek je firma Linet, vítěz veřejné zakázky.

Ze stejného dotačního titulu bude v nejbližších dnech na kardiovaskulární JIP firmou LHL dodána ještě telemetrie v hodnotě přes 900 tisíc korun, která nahradí stávající systém. „Principem telemetrie je možnost na centrální stanici on-line sledovat EKG křivky pacientů, přičemž tito pacienti nemusí být upoutáni na lůžko, ale mohou se volně pohybovat po části nemocnice. Je tak možné sledovat jejich EKG i při zátěži. Nový systém je pro pacienta komfortnější a lékařům umožňuje podrobnější sledování srdeční činnosti pacientů a její zpětné vyhodnocování,“ přiblížil Miroslav Janošík a doplnil, že současně s telemetrií probíhá na kardiovaskulárním JIPu instalace nového dorozumívacího zařízení mezi pacientem a sestrou v hodnotě 130 tisíc korun, které ale nemocnice hradí ze svých zdrojů.

Tím ale snaha litoměřické nemocnice o další zvyšování komfortu pacientů nekončí. Začátkem března totiž vypsal Ústecký kraj další stejně zaměřený dotační program na rok 2017. „My žádost určitě opět podáme. Prostředky, které takto máme možnost získat, představují významnou pomoc při obnově vybavení naší nemocnice,“ ujistil předseda Správní rady nemocnice Radek Lončák a dodal, že nemocnice má díky této dotaci pro další období možnost získat opět přibližně 5 miliónů korun. (nk)

 

logo ÚK

Vloženo: 20. 3. 2017

foto1.jpg

Dodána byla lůžka na interní a dětské oddělení.

foto3.jpg

Lůžka byla ihned po složení kompletována.

foto4.jpg

Na dětské oddělení byla dodána lůžka ve čtyřech velikostech.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close