Získali jsme ocenění za spolupráci na projektu Přirozený porod v porodnici

Získali jsme ocenění za spolupráci na projektu Přirozený porod v porodnici

Ocenění za vzornou spolupráci na projektu „Přirozený porod v porodnici“ přijali dne 24. června 2016 od řešitele projektu Tomáše Raitera vrchní porodní asistentka Simona Filipová a předseda Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích Radek Lončák. Toto ocenění je výsledkem dvouleté spolupráce mezi naší porodnicí a projektovým týmem a je důkazem, že personál naší porodnice prokázal velkou iniciativu participovat na projektu získáváním spolupracujících rodiček.

„V našem projektu jsou porodnice hodnoceny podle dvou rozdílných úhlů pohledu. Je to jednak spokojenost rodiček a dále pak hodnocení pěti výkonů, které jsou v porodnicích někdy nadužívány. Naším cílem není omezovat jejich rozumné použití, ale spíše eliminovat jejich rutinní použití tam, kde to není nutné,“ prozradil Tomáš Raiter a dodal, že těmito výkony jsou podíl císařských řezů z celkového počtu porodů, podíl nástřihů hráze z celkového počtu vaginálních porodů, podíl porodů vedených porodní asistentkou z celkového počtu vaginálních porodů, podíl indukovaných porodů z celkového počtu vaginálních porodů a podíl epidurálních analgezií z celkového počtu vaginálních porodů.

Litoměřická nemocnice je jednou z 15 porodnic v České republice, které se zatím do projektu „Přirozený porod v porodnici“ zapojily. (nk)

Vloženo: 28. 6. 2016

foto1.jpg

Ocenění předal zástupcům naší nemocnice RNDr. Tomáš Raiter.

foto2.jpg

Za naši nemocnici jej převzali Ing. Simona Filipová, vrchní porodní asistentka a Ing. Radek...

foto3.jpg

Ocenění je za vzornou spolupráci při získávání rodiček pro projekt.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close